44. Forum Wokół Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym

Spotkanie SKSiL

Środa, 13 grudnia 2017 roku, godz. 9.45, Gdyńskie Centrum Filmowe

Najważniejsze tematy spotkania Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w ramach 44. Forum Wokół Kina

- finansowanie seansów filmów studyjnych

- reprezentacja interesów kin w PISF, Komisji Prawa Autorskiego, wobec organizacji zbiorowego zarządzania – nowe zagadnienia

- ramowe umowy dystrybucyjne

- akcje promocyjne i programy lojalnościowe - zasady organizacji i zgodność z prawem

- projekt ustawy dotyczącej handlu w niedzielę a działalność kin i usług z nią związanych

- nowe formy reprezentacji interesów kin studyjnych i lokalnych - działalność Stowarzyszenia Kin Studyjnych

- promocja działalności kin studyjnych i lokalnych

- planowane wspólne, ogólnopolskie projekty kin niezależnych na 2018 rok

- nagrody SKSiL dla filmów dla dzieci i młodzieży - wsparcie ich rozpowszechniania


05 Logobase on black.jpg